Komplex Folkklubok

Búgócsiga Akusztik Garden – Sopron

Az idén ötéves Búgócsiga túlmutat egy átlagos klubon, sokkal inkább egy közösségi tér. Ennek szellemében a könnyűzenei események mellett kiálításmegnyitók, kreatív vásárok, színházi előadások, filmklubok és végül de nem utolsósorban a táncházak is megrendezésre kerülnek. Utóbbi programsorozatukat 2016-ban indították útjára önköltségen, majd 2017-ben a Halmos Béla Programon nyert összegből egy magasabb színre emelhették Zsinórban elnevezésű programfüzérüket. Fellépett többek közt a Poros zenekar, a Fajkusz banda és a Vizeli Trió, és mindegyik egy fergeteges táncházba torkollott.

Fonó – Budapest, XI. kerület

A Fonó Budai hivatásának középpontjában a magyar népzene életben tartása, a digitális korba való átmentése és budapestiekkel, illetve honfitársainkkal való folyamatos megismertetése áll. Az utóbbi két évtizedben vendégül látták a Kárpát-medence összes adatközlőjét a Rábaköztől Moldváig. Táncházainkat rendszeresen több százan látogatják, ezzel párhuzamosan igényes világzenei és jazzkoncerteknek, fotókiállításoknak, borkóstolóknak is otthont adnak. A kiadóként is funkcionáló Fonó az alapítás óta több mint 200 lemezt jelentetett meg, köztük az Európában példátlan népzenei gyűjtést, az Utolsó Óra sorozatot 50 + 16 CD formájában. Nem túlzás kijelenteni: a Fonó tevékenysége nélkül a magyar népzene utolsó harminc évének egy jelentős része feledésbe merült volna az utókor számára.

Eötvös10 (Tázló táncház) – Budapest, VI. kerület

2014 szeptemberétől működik a Tázló táncház az Eötvös10 Közösségi és Kulturális színtérben, a Tázló zenekar és a Ház közös szervezésében. 2015-től indult el a Tázló klub, ahol a különféle zenei stílusok találkozhattak a színpadon egy közös új műfaj megteremtésére. Később a Tázló klub programjaiban szerepeltek különféle ismeretterjesztő programok is, mint például tánctanítás, beszélgetések, néprajzi ismeretterjesztő előadások és közös koncertek. A tavalyi és tavalyelőtti évadban olyan művészek léptek fel, mint Góbé, Petruka András, Pávai István, Mentés Másként Együttes, Somos, Kesző, Ágoston Béla, Sebestyén Márta, Sebő Ferenc, Petrás Mária, Enyedi-Salamon trió, Fanfara Complexa, Kerényi Róbert, Szigony, Ladányi Ferenc, Tatros, CsakTe kórus, Berka.

Piliscsabai Táncház Egyesület – Piliscsaba és környéke szervezett Piliscsabán és a környező

A PTE, vagyis a Piliscsabai Táncház Egyesület 2014-es megalakulása óta több mint 50 rendezvényt szervezett Piliscsabán és a környező településeken. Sikeressége abban rejlik, hogy vezetősége népzenészekből, tanárokból és néptáncosokból áll. Az egyesület keretein belül működik az Ágas-Bogas együttes, a Kisze-Kusza zenekar, a Borsa együttes valamint a Hidas Táncműhely is. Rendszeres programjaik közt olyanok szerepelnek, mint a széki, kalotaszegi, magyarpalatkai táncházak, dalárda, népzenei mesterkurzusok, illetve a jeles eseményekhez igazodva betlehemezés, disznóvágás, pünkösdi királyválasztás vagy éppen a Szentivánéji tűzugrás.

Rév Magyar Kultúra Háza – Komárom

A Rév egy kísérlet a művészetek valamint az emberhez méltó vendéglátás, társalgás, az egymáshoz közelítés lehetőségeinek kipuhatolására, ami 1999 óta ad otthont különböző népi programoknak. A 2017/2018-as. A Rév Magyar Kultúra Háza számos táncháznak adott helyet, amelyen hagyományos táncházi zenekarok és hagyományőrzők vettek részt. A program részei a táncház mellett a népzene-oktatás, gyerekfoglalkozások, játszóházak, népdalok tanítása, tánctanítás illetve koncertek. A program szakmai szempontból figyelembe veszi az évszakok naptári időrendiségét, a tájegységeket és a helyi adottságokat.

Teremtőkert Alkotó- és Közösségi Ház – Tordas

A tordasi Teremtőkert Egyesület minden hónap egy kijelölt szombatján tart táncházat az Alkotóház nagytermében. A programsorozat célja a Budapesttől 30 km-re fekvő, 2000 lakost számláló Tordason évtizedek óta élő népzenészek, néptáncosok, kézműves mesterek, művészek aktivizálása, összefogás a komplex magyar népi kultúra falusi környezetben való hagyományátadása, átörökítése érdekében, mindig igényes autentikus magyar népzene megszólaltatása, valamint a táncalkalmak közösségteremtő erejének átélése.  A helyiekből verbuválódott állandó zenekar mellett alkalmanként vendég zenészek, táncosok, meghívott előadók is gazdagítják, színesítik a programot. A zenészek közé időről-időre beülnek a helyi művészeti iskola népzenei tagozatának hallgatói is.

Téka – Szamosújvár

A szamosújvári táncház rendszeres megszervezése 1991-től kezdődött el és 27 év alatt jelentősen megváltoztatta a város és a hozzá tartozó régió képét. A táncházat kezdettől fogva közösségfejlesztő eszközként használták, emiatt sikerült kinevelni egy tevékeny fiatal réteget. Általános célkitűzésük az, hogy a szamosújvári táncház keretén belül egy, a magyar népművészet sokszínűségét bemutató, koncertekből, előadásokból és táncoktatásból álló programsorozatot szervezzenek. Céljuk a népi kultúra, és ezen belül a népzene, néptánc közösségfejlesztő és alakító erejének felhasználása a helyi és a mezőségi szórványmagyar közösség identitásának megerősítése érdekében; a tájegység, Mezőség népi értékeinek jobb megismertetése; más Kárpát-medencei tájegységek kulturális sokszínűségének megismertetése, élő egészként való népszerűsítése.